Velkommen til Eikeleina huseierforening

I påvente av ny hjemmeside hos Velnett har vi lagt ut litt informasjon på Facebook.

Informasjonen er også tilgjengelig om du ikke er medlem på Facebook.